مطالب مرتبط با کلید واژه

امنیت


ضرورت‌های تحکیم روابط همسایگی ایران و عراق
ضرورت‌های تحکیم روابط همسایگی ایران و عراق

ضرورت‌های تحکیم روابط همسایگی ایران و عراق

با توجه به پیوندهای چندوجهی و ضرورت‌های همسایگی میان ایران و عراق، آیندۀ روابط دو کشور را پایدار و رو به گسترش می‌توان ترسیم کرد. هرچند قوۀ محرکه بهره‌گیری از این مزیت‌های نسبی به دیپلماسی فعال و هدفمند در روابط دو کشور بستگی داشته و خواهد داشت که بایستی با جدیت بیشتر در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد

ادامه مطلب
ضرورت اتخاذ رویکرد غیرسیاسی آژانس در دور جدید مذاکرات برجامی
ضرورت اتخاذ رویکرد غیرسیاسی آژانس در دور جدید مذاکرات برجامی

ضرورت اتخاذ رویکرد غیرسیاسی آژانس در دور جدید مذاکرات برجامی

رابطه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان رسانه‌ای شدن پروندۀ اتمی ایران و اتهامات غرب علیه تهران، فراز و فرودهای مختلفی را تجربه کرده است

ادامه مطلب